HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný inštitút virológie a bakteriológie v Česku pomôže zvládnuť budúce epidémie

Aktualita

Zahlavi
Vznik Národného inštitútu virológie a bakteriológie v Česku. Zdroj: https://www.avcr.cz

Pandémia Covidu-19, ktorá prepukla pred viac ako dvoma rokmi, jasne ukázala kľúčový význam vedy a výskumu. Zároveň odhalila, nakoľko je dôležitá aktívna komunikácia a zdieľanie informácií medzi jednotlivými vedeckými inštitúciami. Aby sa v budúcnosti darilo lepšie zvládať krízové ​​situácie späté s nečakanými nákazami, v Česku vzniká Národný inštitút virológie a bakteriológie.

Nepôjde o nový vedecký ústav postavený na zelenej lúke, ale o robustnú výskumnú sieť troch desiatok rôznych pracovísk a vedeckých tímov. Do projektu, financovaného čiastkou 1,3-miliardy CZK z prostriedkov EÚ, sa zapojili skupiny z Akadémie vied ČR, Univerzity Karlovej, Masarykovej univerzity, Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe a Univerzity Palackého v Olomouci.

O potrebe zriadiť „virologické centrum“, ktoré by bolo obdobou nemeckého Inštitútu Roberta Kocha, volala už v minulých mesiacoch predsedníčka AV ČR Eva Zažímalová (o jej iniciatíve bol publikovaný v októbri 2020 článok V boji proti pandémiím by mohol pomoci nový Virologický ústav). Hoci teraz zakladaný inštitút je „iba“ sieťou nie plnohodnotnou inštitúciou, víta jeho založenie Eva Zažímalová ako dôležitý prvý krok.

Ako uviedla Eva Zažímalová 21. júna 2022 na tlačovej konferencii k založeniu inštitútu: „Verím, že bude tvoriť počiatočné štádium pre vytvorenie národného inštitútu zameraného nielen na výskum infekčných chorôb a vývoj nových liečiv proti nim, ale aj širšie na dopady týchto chorôb na spoločnosť, prevenciu a modelovanie možného rizikového vývoja.“

Lepšie prepojenie

Vznikajúci Národný inštitút virológie a bakteriológie (NIVB) má za cieľ prepojiť výskumníkov a zlepšiť koordináciu ich kapacít pri zvládaní nových epidémií. Úlohou inštitútu bude poskytovať odborné stanoviská a konzultácie vedúcim predstaviteľom krajiny, čo je kľúčové pre účinnú reakciu v prípade potenciálnych nových epidémií.

Výskum konzorcia sa bude sústreďovať na tri hlavné oblasti. Prvá je štúdium interakcie medzi vírusmi či baktériami a hostiteľmi, teda napríklad porozumenie mechanizmom, ako sa vírusy a baktérie v infikovaných organizmoch množia a ako spôsobujú ochorenie. Druhou oblasťou je štúdium imunitnej odpovede napadnutého organizmu, vrodenej a získanej imunity proti patogénom. A treťou oblasťou potom výskum a vývoj nových diagnostických nástrojov a liečiv proti infekčným ochoreniam.

Hlavným koordinátorom vznikajúceho centra bude Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR. Ako uviedol riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR Jan Konvalinka: „Covid veľmi živo a bolestne ukázal, že epidémie majú potenciál prevrátiť aj našu vyspelú spoločnosť a spôsob života naruby. Ukázal tiež, že v Česku máme špičkové vedecké tímy, ktoré robia výskum na svetovej úrovni, ale postrádame zastrešujúcu platformu, ktorá by ich prepájala, uľahčila ich spoluprácu a poskytovala odborné odporúčania politikom či orgánom, ktoré majú na starosti potrebné opatrenia.“

Ďalej Jan Konvalinka dodal: „Som preto veľmi rád, že tu konečne vzniká taká platforma vízií, ktorá prepojí výskum v tejto oblasti, a som hrdý, že jej vznik koordinuje náš ústav.“

Do konzorcia sa zapojilo celkom 28 vedeckých tímov z Univerzity Karlovej, Masarykovej univerzity, Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR, Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR.

Projekt NIVB je financovaný z dotácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy v rámci programu Exceles, ktorý sa zameriava na podporu excelentného výskumu v prioritných oblastiach verejného záujmu v zdravotníctve. Program Exceles je financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Nástroja na oživenie a odolnosť.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 28. 6. 2022, autor: rpa