HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NanotechItaly 2014, 26.-28.november 2014, Benátky, Taliansko

Aktualita

Vynikajúce výsledky v oblasti vedy, vedúce postavenie priemyslu, schopnosť reagovať na spoločenské výzvy a udržateľnosť budú v najbližších rokoch vodítkom priemyselnej politiky EÚ v oblasti rastu a budú tiež predstavovať činnosť programu Horizont 2020. Hybnou silou na dosiahnutie týchto cieľov sú prierezové kľúčové technológie.

 

Program a registrácia