HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NanoData Landscape Compilation

Aktualita

V poradí ôsma správa NanoData Landscape Compilation popisujúca aplikácie nanotechnológií v oblastia stavebníctva, výroby energie, životného prostredia, zdravia, ICT, priemyselnej výroby, fotoniky a dopravy bola zverejnená v roku 2017 – na základe údajov z rokov 2015-2016.

Vyššie uvedená správa je jej doplnenie(update) – na základe údajov z rokov 2016-2017 mapuje pokrok vo vymenovaných oblastiach.

Správu nájdete na tejto adrese.