HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

„Nakŕmte planétu“- financovanie výskumu a inovácií vs. riešenie celospoločenských problémov

Aktualita

Pri príležitosti výstavy EXPO 2015 v Miláne pripravila EK prezentačné interaktívne videá na ilustráciu toho, ako financovaním výskumných a inovačných projektov prispieva k „Feed Planet“.

Interaktívne videá sú ilustráciou toho, ako sú výskum a inovácie dôležité pre zabezpečenie udržateľnej poľnohospodárskej a rybnej produkcie, podporu lepšej kvality života prostredníctvom bezpečnejších potravín, zdravšieho stravovania a stimulácie medzinárodnej spolupráce  v boji s klimatickými zmenami a hladom.

Predpokladá sa, že do riešenia týchto problémov sa, v rámci Spoločenskej výzvy 2 programu Horizon 2020 počas obdobia 2014-2020, investujú 4 miliardy.

Videá si môžete pozrieť kliknutím na príslušnú tému:

Ako výskum a inovácie EÚ podporujú inteligentnejšie potravinové reťazce?

Ako výskum a inovácie EÚ podporujú zdravú, bezpečnúefektívnu produkciu potravín?

Ako výskum a inovácie EÚ pracujú v prospech lepšieho sveta?