HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Najväčšia tematická výzva Horizontu 2020 sa otvára už v septembri

Aktualita

V septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call„. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021.

Cieľom „výzvy Green Deal“ je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu.

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskeho ekologického dohovoru (The European Green Deal). Európsky ekologický (zelený) dohovor je plán na dosiahnutie udržateľnosti hospodárstva EÚ – z klimatických a environmentálnych problémov sa stanú príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a táto transformácia bude spravodlivá a inkluzívna.

Preto bude výzva podporovať:
– pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovatívne produkty
– inovácie pre lepšie riadenie ekologického a digitálneho prechodu
– sociálne inovácie a inovácie hodnotového reťazca

Okrem technologického rozvoja a demonštračných aktivít výzva podporuje hľadanie nových riešení a sociálne inovácie ako nové spôsoby zapojenia občianskej spoločnosti a posilnenie postavenia občanov.

Pokiaľ ide o súčasnú pandémiu, táto výzva prispeje k ekologickému a digitálnemu oživeniu a zvýšeniu odolnosti spoločnosti, napríklad v poľnohospodárstve, urýchleniu využívania obnoviteľných zdrojov energie, čistej dopravy a modernizácii smerom k čistému a obehovému hospodárstvu.

V súčasnosti prebiehajú prípravy projektových návrhov a skladanie konzorcií, ktoré sa do výzvy zapoja. V prípade záujmu o zapojenie sa do vznikajúcich konzorcií a zasielanie ponúk na vstup do pripravovaných konzorcií nás kontaktujte. Neváhajte a dohodnite si osobnú/online konzultáciu ešte dnes, radi vám poskytneme bližšie informácie k jednotlivým témam a špecifikám výzvy programu Horizont 2020 a k Zelenej dohode pre Európu.

Výzva sa bude členiť na 11 oblastí (areas):
8 tematických oblastí, ktoré odrážajú kľúčové pracovné témy v rámci Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zameriava na výzvy uvedené v príslušnej oblasti. Témy sa zameriavajú na konkrétne technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomerne rýchlo napredovať v udržateľnom trende.

3 prierezové (horizontálne) oblasti, ako posilnenie vedomostí, posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca, ktoré pôjdu naprieč 8 tematickými oblasťami a ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených aj v rámci „Európskej zelenej dohody“ (European Green Deal).

Oblasti výzvy:

Vznikli ako výsledok verejných konzultácií, ktoré sa realizovali od 19. 5. do 3. 6. 2020. Bolo poslaných 6000 odpovedí a nájsť ich môžete pod nasledujúcimi odkazmi:

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Po zverejnení výzvy nájdete všetky informácie na Funding and Tender Opportunities Portal.

Čo sa dialo v pozadí:

Boj proti zmene klímy a zmena klímy na neutrálnosť Európy do roku 2050 je jednou z hlavných priorít EK. Na podporu tejto priority Komisia prostredníctvom tejto špecializovanej výzvy na predkladanie návrhov v rámci súčasného programu Horizont 2020 posilňuje výskum a inovácie súvisiace s ekologickými zmenami.
Ďalšie výskumné a inovačné iniciatívy sa budú financovať v rámci budúceho výskumného a inovačného programu EÚ – Horizon Europe.

Timeline:

  • 3. jún 2020 – uzávierka na spätnú väzbu týkajúcu sa výzvy
  • polovica septembra 2020 – formálne prijatie výzvy na riešenie ekologických problémov ako zmena a doplnenie pracovného programu Horizontu na roky 2018-20
  • polovica septembra 2020 – zverejnenie a otvorenie výzvy
  • 22. – 24. september 2020 – príležitosť nájsť si potenciálnych partnerov v rámci EU R&I Days
  • koniec januára 2021 – uzávierka na podanie projektových návrhov

Zdroj: EK, zverejnené 15. 7. 2020, kas, mit,ivh