HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Najlepšie svetové lekárske školy v roku 2021

Aktualita

a picture of surgeons operating

V poslednom rebríčku najlepších svetových lekárskych fakúlt opäť dominujú USA a Spojené kráľovstvo, pričom Harvard je šiestym rokom na 1. mieste.

Prvých päť miest v rebríčku QS World University Rankings obsadili univerzity v Oxforde, Stanforde, Cambridge a Johns Hopkins, za nimi nasleduje švédska Karolinska Institutet, Kalifornská univerzita v Los Angeles, Yale, University College London a na 10. mieste Imperial College London.

Harvard vďačí za svoje prvé miesto dokonalým skóre reputácie akademikov a zamestnávateľov, ktoré dosiahlo celkovo 98,9 %.

Na zozname je 650 najlepších lekárskych fakúlt na svete, pričom 50 inštitúcií sa pripojilo tento rok po prvý raz. Najväčšou samostatnou skupinou je 233 stredných škôl v Európe, z toho 44 z Veľkej Británie, 32 z Nemecka, 29 z Talianska a 17 z Francúzska a Španielska.

V rebríčku je tiež uvedených 121 lekárskych fakúlt z USA, 134 z Ázie, 46 z Latinskej Ameriky, 27 z Blízkeho východu a 23 z Afriky. Austrália prispieva do zoznamu 26, Nový Zéland má tri s Aucklandskou technickou univerzitou, ktorá do súťaže vstupuje prvýkrát.

V Ázii má Japonsko v rebríčku 34 lekárskych škôl, Čína 28 a Južná Kórea 23. Tento rok je zahrnutých deväť najlepších indických lekárskych škôl a Malajzia prispieva ôsmimi.

Na špici

Rebríček QS zdôrazňuje výkon Afriky pri príprave lekárov. Ukazuje, že Egypt je teraz domovom deviatich najlepších lekárskych fakúlt na svete, vrátane troch nových uchádzačov, a lekárska fakulta University of Cape Town je na 87. mieste na svete.

Irán zvýšil svoju prítomnosť v rebríčku a do svetového rebríčka pridal dve inštitúcie – Mashhad University of Medical Science a Shahid Beheshti University Tehran. Saudskoarabská univerzita kráľa AbdulAziza je klasifikovaná ako najlepšia zdravotnícka škola na Blízkom východe (142.).

Hodnotenia QS World University Rankings sú založené na štyroch kritériách: akademická reputácia; reputácia inštitúcie u zamestnávateľov; výskumné citácie; a čo je známe ako H-index. Výsledky prvej kategórie sú odvodené z prieskumu spoločnosti QS, ktorý uskutočnilo viac ako 100 000 akademických pracovníkov na celom svete.

Vyše 50 000 globálnych zamestnávateľov bolo požiadaných, aby uviedli 10 domácich a 30 medzinárodných inštitúcií, ktoré považujú za vynikajúci zdroj absolventov. Identifikáciou, ktoré disciplíny prijímajú, je možné ohodnotiť každé univerzitné oddelenie.

Reputácia výskumu sa odvíja od počtu prípadov, keď je práca inštitúcie uvedená v akademických prácach. H-index predstavuje počet recenzovaných článkov akademických pracovníkov univerzity a ich uplatnenie v študijnom odbore.

Potreba viac lekárov

Lekári niesli hlavný nápor v boji s COVID-19 a jeho vplyvov na zdravotné výdavky. V Indii viac ako 80 % novo kvalifikovaných lekárov v Kérale skončilo v septembri 2020 na protest po znížení ich platu.

Krajiny ako Spojené kráľovstvo, ktoré sa vo veľkej miere spoliehali na lekárov so zahraničnou kvalifikáciou, boli takisto zasiahnuté nedostatkom zamestnancov spôsobeným cestovnými obmedzeniami COVID-19. Podľa správy z roku 2020, viac ako tretina lekárov z Veľkej Británie (37 %) získala kvalifikáciu v inej krajine.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že do roku 2030 bude deficit 18-miliónov zdravotníckych pracovníkov. Globálna stratégia pracovnej sily WHO pre rok 2030 hovorí, že svet bude potrebovať takmer o 2,6-milióna lekárov viac a o 9-miliónov viac kvalifikovaných zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

WHO vyhlásila rok 2021 za Medzinárodný rok pracovníkov v zdravotníctve, ktorý má poukázať na túto otázku a uznať úlohu, ktorú v boji proti pandémii zohrávajú zdravotnícki pracovníci.

Uvádza sa v ňom, že dopad pretrvávajúceho nedostatku zdravotníckych pracovníkov bude najväčší v krajinách so stredným a nízkym príjmom, ktoré sú už teraz najviac postihnuté migráciou kvalifikovaných lekárov do bohatších krajín.

Riešením nie je len zlepšenie náboru odbornej prípravy zdravotníckeho personálu, ale aj zabezpečenie jeho slušného platu a pracovných podmienok, dodáva WHO. Celosvetovo je podľa údajov WHO vynaložených 20 – 40 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo v dôsledku neefektívnosti a zlého riadenia.

Platforma Svetového ekonomického fóra pre formovanie budúcnosti zdravia a zdravotnej starostlivosti podporuje úsilie o transformáciu zdravotnej starostlivosti prechodom od súčasného nemocničného systému náročného na kapitál s cieľom zlepšiť prevenciu chorôb a poskytovať pacientom personalizovanú starostlivosť.

These are the world's top medical schools

Zdroj: https://www.weforum.org, zverejnené: 23. 4. 2021, autor: rpa