HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Najinovatívnejšie ekonomiky sveta 2020

Aktualita

Najnovší globálny inovačný index (Global Innovation Index 2020) Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík. Na 1. mieste sa umiestnilo rovnako ako minulý rok Švajčiarsko. Je to už desiaty rok po sebe, čo je Švajčiarsko prvé v tomto rebríčku. Na 2. mieste je Švédsko, na 3. mieste sú Spojené štáty americké. Slovensko je na 39. mieste. Zaostáva aj za ostatnými krajinami V4.

Globálny inovačný index 2020 (GII) je každoročné hodnotenie krajín podľa kapacity a úspechu v inováciách.

innovation Switzerland knowledge R&D infrastructure business patents

Čo robí Švajčiarsko tak dobre?

Švajčiarsko dosahuje dobré výsledky v siedmich oblastiach indexu a je obzvlášť silné v oblastiach, ako sú vysoké výdavky na výskum a vývoj a inovatívny obchodný sektor. Radí sa tiež vysoko v kvalite inovácií – na 2. mieste za USA. Je to vďaka „vysokej kvalite jej univerzít a vedeckých publikácií“, ale aj snahám o „internacionalizáciu jej vynálezov“.

innovation Switzerland knowledge R&D infrastructure business patents

Ako merať inovácie?

Index je založený na dvoch podindexoch – subindex vstupných inovácií a subindex výstupných inovácií. Prvý sa zaoberá prvkami národných ekonomík, ktoré vstupujú do umožňovania inovačných aktivít, ako je výskum a vývoj, zatiaľ čo druhý sa zaoberá výsledkami týchto aktivít, napríklad kreatívnym tovarom a službami.

Potom sa z priemeru týchto dvoch vypočíta celkové skóre, pričom každému sa pridelí rovnaká váha. Rozdelenie týchto podindexov nájdete nižšie.

WIPO nie je jedinou organizáciou, ktorá meria inovácie. Správa Svetového ekonomického fóra o globálnej konkurencieschopnosti sa zameriava aj na inovačné schopnosti ekonomík.

S rôznymi metodikami a prístupmi je priame porovnanie ťažké – ale v top 10 sú tieto dva navzájom úzko spojené.

innovation Switzerland knowledge R&D infrastructure business patents

Dopad COVID-19

Autori globálneho inovačného indexu varujú, že kríza COVID-19 „zasiahla inovačné prostredie v čase, keď inovácie prekvitali“.

Pýtajú sa, s ohľadom na globálny ekonomický dopad a dopad na rast, zostane odhodlanie podporovať inovácie? V správa je uvedená otázka „kto bude financovať inovácie?“ Pokiaľ ide o núdzové záchranné opatrenia, ktoré nie sú priamo zamerané na financovanie inovácií – s výnimkou zdravia – správa žiada, aby sa podpora inovácií rozšírila, akonáhle bude pandémia pod kontrolou. „Je nevyhnutné, aby sa podpora inovácií stávala širšou a aby sa uskutočňovala proticyklicky – t.j., keďže poklesli výdavky na inovácie v podnikaní, vlády sa snažia tento efekt vyrovnať pomocou svojich vlastných výdavkov na inovácie, a to aj napriek tomu, že čelia vyššiemu verejnému dlhu.

Zdroj: WEF, zverejnené: 17.9.2020, autor: rpa