HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nadácia ESET spúšťa výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu

Aktualita

Grantová výzva ESET na podporu popularizácie vedy a výskumu. Zdroj: https://www.nadaciaeset.sk

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu na podporu popularizácie vedy a výskumu. Úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 EUR. Výzvou chce podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií, ktoré popularizujú vedu na Slovensku. Žiadosť o grant je možné podať do 12. apríla 2023 na webe nadácie.

Do výzvy sa môžu prihlásiť občianske združenia a neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, školy a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a záujmové združenia právnických osôb. Maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa je 5 000 EUR. Nadácia chce podporiť projekty, ktoré majú verejnoprospešný dosah, slúžia širšej komunite ľudí a majú dlhodobý prínos.

Ako vysvetlila dôvody otvorenia výzvy správkyňa nadácie Lucia Marková: „Cieľom tejto podpory je zväčšovať priestor pre hlas vedy v spoločnosti, prezentovať výsledky vedeckej práce verejnosti a vysvetľovať ich význam. Žijeme v dobe, keď sú výsledky vedeckej práce mnohokrát spochybňované, zamieňané za hoaxy a dezinformácie. Každá aktivita, ktorá pomôže vedeckej komunite lepšie prezentovať jej výsledky a prínos vedy pre bežný život ľudí, je preto veľmi dôležitá.“

V minulosti Nadácia ESET v podobnej grantovej výzve podporila napríklad populárno-vedecké besedy Vedatour, Európsku noc výskumníkov, Univerzitu Komenského v Bratislave, ako aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Viac informácií:

Grantová výzva: Podpora popularizácie vedy a výskumu

Zdroj: TASR; https://www.nadaciaeset.sk, zverejnené: 2. 3. 2023, autor: rpa