HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nábor pracovnikov do JRC

Aktualita

Európska komisia začína otvorené výberové konanie na vytvorenie databázy úspešných uchádzačov s cieľom prijať do pracovného pomeru zmluvných zamestnancov. Podľa tohto nového systému bude Komisia uverejňovať výzvy na vyjadrenie záujmu týkajúce sa rôznych profilov a funkčných skupín podľa svojich potrieb.

PRVÁ VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU: VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI – FUNKČNÁ SKUPINA IV
COM/1/2015/GFIV – Výskum

Cieľom tejto prvej výzvy na vyjadrenie záujmu je vytvoriť databázu úspešných uchádzačov na účel prijatia do pracovného pomeru zmluvných zamestnancov vo funkčnej skupine IV, aby sa zabezpečili dodatočné kapacity v oblasti výskumu v Komisii, a najmä v Spoločnom výskumnom centre (JRC).

Kompletné informácie a prihláška

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers