HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Na Slovensku rastie výnimočné „Silicon Valley“

Aktualita

Krajiny Danube Tech Valley, na ktoré sa vzťahuje DTV Innovation Tracker, sú: Nemecko, Česko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Moldavsko. Zdroj: https://www.globsec.org

Slovensko zaostáva v rozvoji inovácií a ani Bratislava nie je známa ako mesto, ktoré by bolo magnetom pre talenty. Aj preto vznikla na pôde organizácie GLOBSEC iniciatíva Danube Tech Valley (DTV), ktorá má za cieľ zlepšiť postavenie dunajského regiónu na inovačnej mape sveta.

Bližšie o jej cieľoch, aktivitách aj možnostiach ako môže DTV pomôcť rozvoju Bratislavy, rozprávala v relácii Metropola Katarína Cséfalvayová, výkonná riaditeľka Danube Tech Valley.

Zmapovaný región

Ako ozrejmila Cséfalvayová: „DTV je iniciatíva, ktorá je zameraná na posilnenie inovačného potenciálu dunajského regiónu. Keď hovoríme o dunajskom regióne, myslíme pomerne veľký geografický priestor, ktorý sa tiahne naozaj od prameňa rieky Dunaj až po jej ústie až po Čierne a Jadranské more. To znamená, že pokrýva buď celé, alebo čiastočné územie až 14 štátov.“

Cséfalvayová priblížila aj ciele DTV, ktoré sú špecifické. „Cieľom iniciatívy je poskytnúť akúsi platformu, ktorá bude prepájať hlavných kľúčových aktérov inovačných ekosystémov, startupov, podnikov cez investorov, štát, politickú zložku, mestá, mestské samosprávy, univerzity, rôzne inkubátory, akcelerátory a iné podporné systémy, ktoré existujú.“

Jedným z plánovaných projektov, ktorý už DTV rozbehla, je Danube Innovation Tracker. „Je to online platforma, ktorú sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Dealroom, čo je holandský startup, ktorý sa zaoberá zberom a administráciou údajov o inovačných ekosystémoch,“ vysvetlila Cséfalvayová.

„Bežný občan si na webovej stránke, kde nájde mapu celého regiónu, môže kliknúť na jednotlivé štáty alebo regióny a uvidí, aké tam sú startupy, iné podniky alebo tzv. unicorns – najúspešnejšie startupy,“ doplnila. Ak si teda zvedavý na to, čo sa v regióne deje napríklad v oblasti klimatických, finančných alebo poľnohospodárskych technológií, na stránke to ide jednoducho vyfiltrovať.

Významný impulz 

Slovensko v rozvoji inovácií zaostáva, čo však DTV chce zmeniť. Veľkú úlohu zohráva v tomto aj naše hlavné mesto. Ako ozrejmila Cséfalvayová: „Bratislava je jedným z mála miest, ktoré sa inováciám venuje. Inovácie však zatiaľ berie z pohľadu inovovania nejakých politík alebo bežného života.“

Ďalej doplnila: „Je to ale solídny základ na to, aby sa začalo pozerať aj na tú vonkajšiu dimenziu a na to, ako podporiť inovácie, ako podporiť startupové komunity v našom meste v Bratislave.“

O spoluprácu s DTV prejavila záujem aj vláda Slovenskej republiky. Ako uviedla Cséfalvayová: „Boli sme oslovení vládou SR, ktorú zaujíma spolupráca z pohľadu posilnenia inovácií a z pohľadu aktivít v rámci plánu obnovy. Prebiehajú rokovania aj na tejto úrovni a uvidíme, ako sa nám podarí nakoniec všetko finalizovať.“

Jedným z najväčších problémov, ktorý trápi nielen Slovensko, je odlev mozgov a odlev talentov. Ako vysvetlila Cséfalvayová: „Potrebujeme zabrániť mozgom, aby odchádzali, ale aj my sa potrebujeme stať atraktívnou destináciou pre talenty, či už tie domáce, regionálne alebo aj z tretích krajín.“

Ako doplnila na záver Cséfalvayová: „Významným impulzom by bolo práve to, keby nejaká svetová technologická univerzita, konkrétne Georgia Tech University, prišla a priniesla svoje know-how, svojich učiteľov, výskumníkov a pracovala tu spoločne s našimi univerzitami a akadémiami vied v celom regióne.“

Viac informácií:

Tracking Innovation to Adavance the Danube Tech Valley

Zdroj: https://www.startitup.sk; https://www.globsec.org, zverejnené: 16. 3. 2023, autor: rpa