HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Na podporu výskumu a vývoja má ísť z Plánu obnovy EÚ 739-milióna EUR

Aktualita

May be an image of text that says "Dobrá prax V procese riadenia vyskumu, vývoja a inovácii uhp 1 Vyzvy a predkladanie ziadosti žiadosti o podporu informácie o možnostiach podpory by mali byt dostupné na jednom užívatelsky prívetivom portáli výzvy je potrebné koordinovat tematicky a časovo, t.j. na základe národnej stratégie a zverejneného harmonogramu treba odstránit nedostatky V administratívnej a metodickej podpore žiadatelov zo strany zodpovednych agentúr"
Podporu výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti EÚ. Zdroj: ÚHP

Na podporu výskumu, vývoja a inovácií má z Plánu obnovy a odolnosti EÚ smerovať 739-miliónov EUR. Ako odporúča Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), informácie o možnostiach podpory by mali byť dostupné na jednom mieste, napríklad na portáli, ktorý je priateľský k užívateľom. Na základe národnej stratégie a harmonogramu by výzvy mali byť koordinované časovo aj tematicky. Zodpovedné agentúry by tiež mali odstrániť administratívne a metodické nedostatky pri podpore. ÚHP odporúča pri výbere projektov väčšie zapojenie zahraničných expertov a modernú diskusiu medzi hodnotiteľmi.

Podmienky pri výbere by podľa ÚHP mali byť nastavené tak, aby dokázali rozoznať jedinečnosť, a zároveň viedli záujemcov k uvažovaniu nad širšími spoločenskými prínosmi. Aby sa dosiahla čo najlepšia hodnota za peniaze, je potrebné, aby boli podporené projekty hodnotené kvalitne a nezávisle. Hodnotenie by malo byť dobre naplánované a promptne zverejnené.

ÚHP tieto návrhy zhrnul v dokumente, ktorý sa venuje grantovej podpore. Vychádzal pritom z príkladov dobrej praxe v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií.

Viac informácií:

Princípy grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií

Zdroj: https://europskenoviny.sk; ÚHP, zverejnené: 11. 8. 2022, autor: rpa