HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Na podporu skupiny „májakových“ projektov pre inteligentné mestá a komunity je k dispozícií 6 M€

Aktualita

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) vyhlásila svoju prvú H2020 ENERGY výzvu na predkladanie ponúk (call for tender) na podporu a koordináciu prebiehajúcich „majákových“ projektov pre inteligentné mestá a komunity (Smart Cities and Communities Lighthouse projects group – SCC-LG).

Call for tender launch: H2020 Lighthouse project

Cieľom podpory je vytvorenie rozsiahlej dlhodobej podpory pre skupinu „majákových“ projektov, ktorá im poskytne stabilnú riadiacu a logistickú/organizačnú štruktúru a zaručí, že výsledky už siedmich generácií „majákových“ projektov sa využijú čo najlepšie. V európskom meradle sa tak maximalizuje pozitívny vplyv po skončení programu Horizont 2020. Pre túto výzvu je k dispozícii celkovo 6 miliónov EUR a konečný termín na predloženie ponúk je stanovený na 8. mája 2020. Výzva na predkladanie ponúk spolu s technickými špecifikáciami je zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie – TED eTendering.

Projekty SCC-LG spájajú mestá, priemyselné odvetvia, občanov, malé a stredné podniky, investorov a výskumných pracovníkov, aby pomohli transformovať mestá na inteligentnejšie a udržateľnejšie miesta.

Zdroj: INEA, zverejnené 19.3, mit