HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vedci na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci vyvinuli skríningový test pre rýchle a lacné testovanie na Covid-19

Aktualita

Vedci z Lekárskej fakulty UP vyvinuli nový typ rýchlotestu, ktorý zhruba za hodinu po odbere vie preukázať prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 a odhaliť infekciu aj u bezpríznakových jedincov v akútnej fáze choroby. Vďaka jednoduchej aplikácii a nízkym nákladom môže test doplniť súčasný diagnostický program a znížiť šírenie choroby Covid-19. Na vývoji vedci spolupracovali so spoločnosťou Institute of Applied Biotechnologies (IAB) a už teraz môžu funkčné testy ponúknuť k pilotnému testovaniu pri rôznych príležitostiach vrátane športových či kultúrnych podujatí.

Ako uviedol dekan lekárskej fakulty Josef Zadražil: „V súčasnej dobe sa ukazuje, že kľúčovým krokom v boji proti chorobe Covid-19 bude rýchla identifikácia jedincov, ktorí sú v infekčnej fáze choroby a ktorí môžu šíriť vírus na ďalšie osoby. Sú to často mladí ľudia, ktorí nemajú príznaky. Som rád, že sa pracovníci našej fakulty významne podieľali na vývoji nového typu skríningového testu, ktorý môže významne pomôcť kontrolovať šírenie infekcie a prispieť k trasovaniu, a to predovšetkým medzi bezpríznakovým jedincami.“

Do vývoja skríningového testu sa zapojili výskumníci Ústavu imunológie, ktorí sa tejto problematike a úlohe imunitného systému počas a po prekonanej chorobe Covid-19 venujú od začiatku pandémie. Prácu popisujúcu kľúčové vlastnosti testu publikovali v augustovom vydaní prestížneho odborného časopisu Diagnostics. Ako objasnil prednosta ústavu Milan Raška: „Test umožní získať výsledky bez náročnej izolácie RNA, a to počas približne hodiny od odberu. Tento test nemá ambície plne nahradiť diagnostické preukázanie vírusu, ale môže pomôcť nájsť bezpríznakové osoby s akútnou infekciou, ktoré sa najviac podieľajú na šírení vírusu.“ Test má dostatočnú citlivosť a je vhodný pre akútnu fázu choroby, ktorá je pre prenos medzi jedincami najdôležitejšia. Naopak nepreukazuje jedincov, ktorí už infekciu prekonali v minulosti.Testovanie je jednoduché, rýchle a lacné

Na vykonanie testu je potrebné vykonať výter z nosa odberovou štetinkou. Tá sa následne uzavrie do mikroskúmavky so špeciálnym médiom. Ako priblížila Regina Fillerová, ktorá sa na vývoji testu podieľala: „Potom sa vírus inaktivuje zahriatím, takže stráca svoju infekčné schopnosť, a ihneď sa vykoná hodnotenie pomocou PCR techniky. Test je veľmi ľahko uskutočniteľný pre laboratórny personál i zaškolených študentov so skúsenosťami s PCR.“

Vďaka nízkej cene a rýchlosti je možné testovanie pravidelne opakovať. Ako uviedla Eva Kriegová,  vedúca univerzitného riešiteľského tímu: „Ďalšou veľkou výhodou je to, že si odber môže vykonať každý sám, čo eliminuje riziko nákazy odoberajúceho personálu. V prípade využitia testu na väčších spoločenských či športových podujatiach by bol prítomný odberový personál vybavený ochrannými pomôckami. Test môže významne prispieť k zmierneniu strachu z tejto choroby a obmedziť reštrikcie v kultúre, cestovaní a športe v nadchádzajúcich mesiacoch. Myslíme si, že by mohol doplniť súčasnú diagnostickú schému a spomaliť šírenie vírusu.“ Podľa Krígovej výskumníci test vyskúšali u desiatok dobrovoľníkov a odhalili prípady bezpríznakové infekcie, u ktorých odporučili diagnostické vyšetrenia. To ich výsledky potvrdilo.

Ako objasnil Petr Kvapil z privátnej firmy IAB, ktorá spolupracuje s olomouckými akademikmi od roku 2015, kedy vznikol spoločný projekt OLGEN medzi LF UP a Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava: „Naše súčasné riešenie umožní rýchle testovanie Covid-19 za rozumnú cenu takmer kdekoľvek – pred návštevou koncertu, na letiskách, športových podujatiach alebo kultúrnych podujatiach, ale aj na svadbách alebo v kluboch. Uvažujeme aj o možnosti mobilného laboratória, ktoré by si záujemcovia mohli objednať a získali by tak komplexné riešenie od odberu až po zistenie výsledku. V súčasnej dobe prebieha fáza kontroly testov, ale už teraz môžeme funkčné testy ponúknuť k pilotnému testovaniu pri rôznych príležitostiach.“


Imunitný systém po prekonanej chorobe Covid-19

Okrem vývoja rýchlych testov na preukázanie nového koronavírusu sa na Ústave imunológie venujú tiež výskumu zmien imunitného systému po prekonanej infekcii.  Ako doplnil Raška: „Projekt vznikol v spolupráci s lekármi z Pľúcnej kliniky LF UP a FNOL a jeho cieľom je určiť zmeny bunkovej imunity, tvorby protilátok a vplyv genetickej výbavy na akútne a dlhodobé pľúcne postihnutie a výskyt infekcií v období post-Covid.“ Na tejto aktuálnej problematike pracujú aj odborníci a študenti existujúcich odborov aj nových študijných programov Imunofarmakoterapie a Bioinformatiky a výpočtovej biológie, ktoré sa tento rok na ústave novo otvárajú.

Zdroj: https://www.upol.cz, zverejnené: 9.9.2020, autor: rpa