HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MultiplexDX inovatívne diagnostikuje rakovinu

Aktualita

Pavol Čekan. Zdroj: https://www.forbes.sk

Spoločnosť MultiplexDX sa stala historicky najúspešnejšou slovenskou firmou v rámci súťaže Deloitte Technology Fast 50 CE, vďaka čomu sa zviditeľnila vo svete technológií a inovácií. O začiatkoch, prebiehajúcom výskume revolučnej diagnostickej metódy a plánoch do budúcna hovorí Petra Lipnická, Chief Strategy Officer spoločnosti. 

Aké boli začiatky spoločnosti MultiplexDX? 

Počas svojho pôsobenia v zahraničí dostal doktor Čekan spolu s doktorom Wolfom nápad na aplikovanie vedeckých poznatkov do inovatívnej diagnostickej metódy zameranej na rakovinu prsníka. Vedeli, že ak chcú vedeckú metódu dostať čo najrýchlejšie do praxe, najpravdepodobnejšie sa to podarí biznisovou cestou, a preto začali hľadať investorov. V roku 2016 vznikla dcérska spoločnosť na Slovensku a v roku 2019 ma oslovili s ponukou pridať sa do tímu, ktorý pripravoval projekt do EIC akcelerátor schémy európskeho programu Horizont 2020. Koncom roka sme v nej uspeli a začali projekt implementovať.

Ako ste sa dostali k vývoju diagnostického testu na rakovinu prsníka? V čom je tento test revolučný? 

Doktor Pavol Čekan niekoľko rokov pôsobil ako špičkový výskumník na prestížnej Rockefellerovej univerzite v New Yorku, neskôr robil výskum v Národnom rakovinovom inštitúte vo Washingtone. Je spoluautorom diagnostickej technológie takzvaného multiplexingu, ktorá bola publikovaná v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta – The Journal of Clinical Investigation. Unikátnosť nášho testu spočíva v krížovej validácii vizualizačnej a sekvenčnej technológie.Spája teda dve metódy do jednej. Navzájom sa krížovo validujú, a tak má veľmi nízku chybovosť. Tento test umožňuje vytvorenie presného profilu rakoviny pacienta, čím dôjde k eliminácii diagnostických chýb, navrhnutiu personalizovanej liečby a zníženiu recidívy rakoviny prsníka až o 50 %. 

Podľa čoho si vyberáte oblasti a zameranie výskumu a vývoja nových produktov? 

Jednoznačne podľa toho, kde majú najväčší zásah.Rakovina prsníka je najrozšírenejším typom rakoviny s viac ako 2,3 milióna novo diagnostikovaných prípadov ročne. V najbližších rokoch sa tiež prejaví nárast v počte prípadov pre oneskorené a vynechané skríningy počas pandémie. 

Máte zastúpenie na trhoch v Európe aj v USA. Ako prebieha spolupráca s odborníkmi z jednotlivých krajín? 

Kontakty na odborníkov máme hlavne z vedeckých spoluprác počas pôsobenia na prestížnych vedeckých inštitúciách. Stali sme sa členmi Oslo Cancer Cluster, kde pôsobia najprestížnejší svetoví onkológovia a experti na diagnostiku a liečenie rakoviny. Dataset, ktorý sme vytvorili pri validácii na tisícke vzorkách, je v tejto komunite považovaný za najväčší a najpresnejší na svete, čo nás robí zaujímavejšími pre potenciálnych spolupracovníkov. 

Na čo ste najviac pyšní? Čo sa vám za roky fungovania podarilo?

Sme pyšní hlavne na to,že sme v dravom biotech svete prežili už sedem rokov a podarilo sa nám napriek globálnej pandémii dokončiť retrospektívnu klinickú validáciu. Sme hrdí na náš tím a na to, že sa nám darí spájať biznis s vedou. Sme unikátnou kombináciou firmy a výskumného inštitútu.

Na základe čoho ste sa rozhodli prihlásiť do súťaže Technology Fast 50? 

Prihlásili sme sa, lebo sme si vypočítali, že máme šancu na veľmi dobré umiestnenie v CE rebríčku. Zároveň sme si to chceli v tejto súťaži vyskúšať, stretnúť podobne motivované dynamické tímy a zviditeľniť MultiplexDX a Slovensko.

Malo toto ocenenie vplyv na fungovanie vašej spoločnosti? Čo vám výhra priniesla?

Podarilo sa nám získať historicky najúspešnejšie umiestnenie slovenskej firmy (3. miesto), čo si mimoriadne vážime. Je to zadosťučinenie pre celý tím, ktorý počas pandémie tvrdo pracoval. Nárast obratov, za ktorý sme získali ocenenie, nám umožnil investovať zisky z predaja PCR testov do dokončenia retrospektívnej klinickej validácie testu na rakovinu prsníka a posunúť projekt bližšie k pacientkam.

Prečo by podľa vás mali nad účasťou v tejto súťaži uvažovať aj mladé spoločnosti? 

Je to príležitosť stretnúť množstvo inšpiratívnych a motivovaných lídrov a získať kontakty na hráčov z CE regiónu. Súťaž, samozrejme, pomôže mladým firmám zviditeľniť sa v oblasti technológií a inovácií. Táto súťaž je považovaná za jednu z najprestížnejších v regióne a získanie ocenenia môže poskytnúť spoločnosti veľkú reklamu. Účasť v súťaži Deloitte Technology Fast 50 CE môže pomôcť spoločnostiam získať pozornosť investorov a prilákať finančné zdroje potrebné na ďalší rozvoj.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? 

Naším cieľom je dostať inovatívny diagnostický test k pacientkam čo najskôr. Technológiu by sme chceli v budúcnosti aplikovať na ďalšie solídne tumory, ako je napríklad rakovina kože alebo pľúc. Zároveň máme v pláne dokončiť vývoj diagnostiky na Alzheimerovu chorobu, na ktorú sme spolu s ďalšími partnermi získali prestížny európsky grant podporujúci centrá excelentnosti a motivuje ich prepájať inovačné ekosystémy tak, aby sa v nich tvorili lepšie prepojenia medzi akadémiou, priemyslom, vládou a spoločnosťou.

MultiplexDX

Poslaním spoločnosti MultiplexDX je eliminovať nesprávnu diagnostiku rakoviny vytvorením spoľahlivých, presných, kvantitatívnych a dostupných diagnostických testov. Riešenia MDX založené na IP kombinujú vizualizačné a sekvenčné technológie na kvantifikáciu biomarkerov rakoviny, aby dali každej diagnóze špecifický „čiarový kód“, ktorý bude indikovať nielen typ rakoviny, ale aj trvanie personalizovanej liečby. Ako naznačuje názov firmy, používajú systém multiplex – krížové testovanie a overenie rovnakého výsledku z najmenej dvoch nezávislých zdrojov. 

Deloitte Technology Fast 50 CE

Súťaž, v ktorej sú každý rok ocenené naj­rýchlejšie rastúce technolo­gické spoločnosti v regióne strednej Európy. Šancu uspieť majú nielen renomované firmy, ale aj startupy s potenciálom rastu. Vďaka súťaži spoločnosť zvyšuje pove­domie o svojej značke v očiach obchodných partnerov, klientov, zamestnancov aj potenciálnych investorov. Firme zároveň prináša pozi­tívnu publicitu v médiách a poskytuje jej príležitosť nadviazať kontakt s ďalšími spoločnosťami z odvetvia a kľúčovými hráčmi na trhu. Od vzniku súťaže bolo slovenským firmám udelených viac ako stotridsať ocenení.

Zdroj: https://www.forbes.sk, zverejnené: 19. 4. 2023, autor: rpa