HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA WP 2018 – 2020 zverejnený

Aktualita

Európska komisia dňa 27. októbra 2017 oficiálne zverejnila Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. Jeho záverečná verzia bude zverejnená na portáli pre účastníkov. MSCA Work Programme 2018-2020

Ďalšie návrhy programov nájdete tu