HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA RISE 2020: predĺženie uzávierky výzvy

Aktualita

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a problémy, s ktorými sa stretávajú žiadatelia pri včasnom predložení svojich návrhov, Európska komisia predlžuje uzávierku výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci schémy MSCA RISE 2020 o dva týždne:

starý termín: utorok 28. apríla 2020, 17:00:00 bruselského času

nový termín: utorok 12. mája 2020, 17:00:00 bruselského času

Taktiež sa upravujú pravidlá pre  predkladanie “Lettter of Commitment“: Výkonná agentúra pre výskum bude požadovať Letter of Commitment len od partnerov v čase prípravnej fázy grantovej dohody a len od projektových návrhov, ktoré boli vybrané na financovanie alebo boli zaradené do rezervného zoznamu.

Zdroj: EK, zverejnené 16.4.2020, ivh