HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Individual Fellowship – výsledky výzvy 2017

Aktualita

Európska komisia zverejnila výsledky výzvy pre podávanie návrhov projektov v rámci schémy MSCA – Individuálne štipendium 2017 (Individual Fellowship). Vo výzve bolo hodnotených 8 957 projektových žiadostí (najviac v rámci panelov vied o živej prírode a spoločenských a humanitných vied), čo je doposiaľ najvyšší počet v porovnaní s minulými výzvami. Bolo podporených 1348 projektov v celkovej hodnote 250 mil. euro. Celková úspešnosť je priemerne 15 %.

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en

Flash call info:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-if-2017/1805118-flash_call_info_if2017_en.pdf

 

Percentiles table IF 2017:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-if-2017/1805117-table_with_percentiles_if2017_en.pdf