HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Možnosti pre start-upy a MSP v IT získať financovanie!

Aktualita

V prípade, ak ste start-up alebo malý a stredný podnik v oblastiach Data, Blockchain alebo Big Data a hľadáte ďalšie možnosti svojho rozvoja, máte možnosť sa zapojiť do otvorených výziev v rámci už bežiacich projektov H2020. Ide o inicatívy Data Market Services, BlockchersEDI.

 

Nižšie uvádzame prehľad výziev, termínov uzávierok a tematických oblastí:

  

Program:

Data Market Services

Blockchers

EDI 

Uzávierka:

26.05.

27.05.

19.06.

Výzva na:

Služby

Do €50.000 na spoločnosť

Do €100.000 na tím

Technológia:

Data

Blockchain

Big Data

Príjemcovia:

SMEs/startupy pracujúce s dátami

Tímy  tech-startupov & use case MSP

MSP/startupy a jednotlivci

Zhrnutie (v angl.):

Free support services in acceleration, fundraising, standardization, legal, IP, promotion and data skills.

Early applicants can get a free stand at TNW Conference.

Acceleration process to build real world use cases of blockchain technologies. Free equity funding, free technical infrastructure and training certificate.

Data challenge solving incubation programme. Engage with major corporations. Free equity funding, free infrastructure and training.

Link:

Apply!

Apply!

Apply!

Kontakt:

Mail

Telegram

Mail

  

V prípade, ak máte záujem o účasť vo výzvach, prihlasujte sa na konkrétnom linku v tabuľke.

Viac informácií: lucia.davidova@cvtisr.sk