HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Možnosť zapojiť sa do kreovania novej misie zameranej na Nový Európsky Bauhaus

Aktualita

Európska komisia zverejnila výzvu na zapojenie sa expertov do poradnej skupiny pre vznik novej potenciálnej misie zameranej na Nový Európsky Bauhaus v rámci programu Horizont Európa. Hlavnou úlohou poradnej skupiny bude poskytovať Komisii odporúčania súvisiace so vznikom tejto potenciálnej novej misie, ktorú Komisia navrhla ešte 19. júla 2023. Odporúčania sa budú týkať podoby novej misie, jej cieľov, ukazovateľov a časového harmonogramu.

Záujemcovia môžu podať svoje prihlášky prostredníctvom EUSurvey platform do 29. augusta 2023, 12:00 hod. (CEST).

Zdroj: EC, 4. 8. 2023, elz