HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021

Aktualita

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021

Európska komisia zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021 a to na štvrtom Európskom samite vzdelávania, ktorý je vlajkovým podujatím Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sa uverejňuje každoročne a je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v Európskej únii. Monitor analyzuje vývoj EÚ a jej členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a podáva správy o pokroku pri dosahovaní spoločných cieľov na úrovni EÚ. V desiatom ročníku hodnotenia sú stredobodom hodnotenia dobré životné podmienky žiakov a učiteľov, ktorých dôležitosť zdôraznila pandémia COVID-19. Monitor poskytuje prehľad aj o tom, ako budú členské štáty využívať „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti” na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Hlavné body správy Monitora o Slovensku sú:

  • Slovensko podniká významné kroky na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom kurikulárnej reformy a opatrení na posilnenie inkluzívnosti a zmiernenie vplyvu pandémie COVID 19. Je potrebné dosiahnuť zlepšenie podmienok pre učiteľov a študentov.
  • Slovensko zaviedlo od septembra 2021 povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov.
  • Miera dosiahnutého terciárneho vzdelávania sa približuje priemeru EÚ. Prijímajú sa opatrenia na zlepšenie kvality, riadenia a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.
  • Slovensko pokračuje v reformách odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zatiaľ čo vzdelávanie dospelých si naďalej vyžaduje politickú pozornosť.

Kompletný súbor dokumentov týkajúcich sa Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 je dostupný v slovenskom jazyku na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Viac informácií:

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021 – Slovensko

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://op.europa.eu, zverejnené: 13. 12. 2021, autor: rpa