HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Modelová grantová dohoda pre EIC Accelerator zverejnená

Aktualita

Začiatkom júna spustila Európska komisia novú generáciu podpory pre inovatívne firmy, ktoré prinášajú na trh prelomové inovácie. Prvá uzávierka tejto pilotnej fázy podpory (bývalý SME Instrument fáza 2) bude 9. októbra 2019 a bude sa niesť v znamení zmeny typu financovania – popri štandardnom grante od Európskej komisie vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR bude môcť firma požiadať aj o tzv. zmiešané financovanie, čo bude kombinácia grantu a investície do základného kapitálu (do výšky 2,5+15 mil. EUR).

Obe časti financovania sa budú riadiť osobitnými zmluvami. Práve dnes zverejnila Európska komisia na portáli Funding & Tender Opportunities v sekcii Reference documents modelovú dohodu pre grantovú časť podpory.