HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Model konzorciálnej zmluvy pre Horizont Európa

Aktualita

Konzultačná skupina DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) zverejnila aktualizovaný model konzorciálnej zmluvy prispôsobený požiadavkám nového rámcového programu Horizont Európa. Nový model berie do úvahy požiadavky vyplývajúce z programu Horizont Európa, skúseností užívateľov DESCA modelu, ako aj viacerých legislatívnych zmien. Prehľad všetkých dôležitých zmien je na tomto odkaze.

Pre väčšinu výskumných projektov financovaných z EÚ platí povinnosť podpisu konzorciálnej zmluvy medzi partnermi projektu. DESCA poskytuje komplexný model takejto zmluvy. Jej vytvorenie iniciovali kľúčoví hráči v 7. rámcovom programe v roku 2006 a následne bola v spolupráci s komunitou žiadateľov aktualizovaná pre program Horizont 2020, ako aj Horizont Európa.

DESCA je modelová zmluva, ktorú je potrebné prispôsobiť požiadavkám konkrétneho projektu. Týka sa to najmä projektov financovaných formou paušálnej sumy (lump sum), pri ktorých treba dbať na úpravu textu týkajúceho sa najmä finančného riadenia a rozhodovania.

Ako používať DESCA model?

Viac informácií vrátane vzorov v pdf a doc formáte

Zdroj: www.desca-agreement.eu, zverejnené: 21.12.2021, autor: lda