HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misie EÚ – výsledky z posledných uzavretých výziev 2021

Aktualita

Do troch „misijných výziev“ s celkovým rozpočtom 352,65 M€ bolo predložených spolu 172 projektových návrhov, z ktorých môže byť podporených maximálne 35 projektov. Európska komisia zverejnila začiatkom mája počty predložených projektových návrhov do jednotlivých tém výziev vyhlásených v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy, Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a Misie Rakovina. Ich prehľad nájdete tu:

Do výzvy HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02 s uzávierkou 12.04.2022 (rozpočet 110 M€) bolo predložených celkovo 29 projektových návrhov:

Do výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02 s uzávierkou 26.04.2022 (rozpočet 117 M€) bolo predložených celkovo 37 projektových návrhov:

Do výzvy HORIZON-MISS-2021-CANCER-02 s uzávierkou 26.04.2022 (rozpočet 125,65 M€) bolo predložených celkovo 106 projektových návrhov:

V týchto dňoch prebieha hodnotiaci proces predložených projektových návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v júli, resp. auguste 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne. Financované projekty by sa mali začať realizovať následne do 3 mesiacov t. j. na jeseň tohto roku.

V súčasnosti sú v rámci všetkých misií otvorené nové výzvy, ktoré nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Viac informácií:

Zdroj: FTO portál, zverejnené 19.5.2022, mit, mob