HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misie EÚ – Dohoda o pôde pre Európu & Obnoviť náš oceán a vody do 2030

Aktualita

V nadväznosti na aktualizáciu pracovného programu, ktorej predmetom sú aktuálne výzvy Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission a HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030 predstavili Misie EÚ nadväzujúce na klaster 6 programu Horizont Európa, aktuálne témy a možnosti ako sa zapojiť do prípravy projektových návrhov zástupcovia Národnej kancelárie Horizontu a Technologickým centrom AV ČR na seminári 22.6.2022 v Bratislave.

Prezentácie budú zverejnené na stránke podujatia.

Misia: Soil Deal for Europe

Výzva: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 – Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission

ID témyNázov témy
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01- 01Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil Observatory
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04Remediation strategies, methods and financial models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-06Network on carbon farming for agricultural and forest soils
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07Foster soil education across society
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structure
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09Citizen science for soil health
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10Innovations for soil improvement from bio-waste

Misia: Restore our ocean and waters by 2030

Výzva: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030

ID témyNázov témy
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01European Blue Parks – Protection and restoration solutions for degraded coastal and marine habitats
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of wetlands, flood plains, coastal wetlands and salt marshes and their biodiversity
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03Mediterranean sea basin lighthouse – Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing gears
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-07Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystems
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09Towards a European e-DNA library of marine and freshwater species
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-10Towards local community-driven business models: regenerative ocean farming

Viac informácii:

NCP na Slovensku – Nataša Hurtová

NCP v Českej republike – Naďa Koníčková

Zdroj: NKH, 13.6.2022, NAKH