HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misia Dohoda o pôde pre Európu – návrhy predložené v 2022

Aktualita

V rámci výzvy HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission využili žiadatelia príležitosť a predložili spolu 78 kvalitných projektových návrhov. Reagovali tak na desať vypísaných tém a predstavili svoje návrhy na riešenie definovaných problémov.

Výsledky hodnotenia očakávame na prelome rokov (december 2022 – január 2023) s tým, že úspešné projekty by mali začať približne v júni 2023.

Návrhy podľa jednotlivých tém:

Kód témy Názov témyRozpočet
(mil. eur)
Počet
návrhov
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil Observatory62
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues1412
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services1610
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04Remediation strategies, methods and financial  models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas2112
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05Monitoring, reporting and verification of soil  carbon and greenhouse gases balance1412
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-06Network on carbon farming for agricultural and  forest soils35
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07Foster soil education across society69
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structure02
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09Citizen science for soil health63
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10Innovations for soil improvement from bio-waste911
9578

Misia Dohoda o pôde pre Európu: základné informácie o misii

Viac informácii REA: výsledky výzvy HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Poradenstvo v rámci Národnej kancelárie Horizont: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: REA, 17.10.2022, NaKH