HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MIRRI je členom Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie

Aktualita

AIslovakIA

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pristúpilo do Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku – AISlovakIA.

AISlovakIA podporuje spoluprácu medzi všetkými výskumnými inštitúciami na Slovensku, vrátane Slovenskej akadémie vied a súkromným sektorom, s cieľom vyvíjať a zavádzať inovácie s prvkami umelej inteligencie do priemyslu, ako aj do iných služieb verejného či súkromného sektora. Cieľom AISlovakIA je podporiť udržanie konkurencieschopnosti a podporenie technologickej suverenity.

Podľa predsedu správnej rady Centra pre umelú inteligenciu a prezidenta Americkej obchodnej komory v SR Gabriela Galgóciho Slovensko nevyužíva potenciál, ktorým disponuje v oblasti inovácií a nasadzovania technologických riešení v oblasti umelej inteligencie a významne začína zaostávať za ostatnými krajinami v regióne strednej a východnej Európy. Ako uviedol Galgóci: „Vstup MIRRI SR do Centra pre umelú inteligenciu – AISlovakIA vnímame ako potvrdenie záujmu a ambíciu štátu chopiť sa príležitosti akcelerovať možnosti, ktoré SR v tejto oblasti ponúka a pomôcť stať sa tak strategickejším hráčom v oblasti nasadzovania umelej inteligencie do priemyslu doma, prípadne byť jej exportérom do iných krajín sveta.“

Zapojenie MIRRI ocenila aj akademická obec. Ako dodal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík: „Ak Slovensko nechce zostať len montážnou dielňou, musí sa aktívne podieľať na riešení aktuálnych technologických výziev doby. Výskum a vývoj umelej inteligencie je v ich popredí. Verím, že tento silný partner zvýši úsilie aj výsledky platformy.“ 

Ako uviedla vicepremiérka a šéfka MIRRI Veronika Remišová: „Naše ministerstvo sa už v minulosti pričinilo o vznik Národného superpočítačového centra, rovnako ako aj Národného centra pre kvantové technológie. Som nesmierne rada, že sme sa stali aj súčasťou Centra pre umelú inteligenciu a tým aj Národnej platformy umelej inteligencie – AISlovakIA. Ako ďalej doplnila, týmto krokom prispievajú k budovaniu komplexného digitálneho a inovatívneho ekosystému s cieľom dopomôcť Slovensku zaradiť sa medzi úspešné, moderné krajiny využívajúce národný inovačný potenciál.

Podpora budovania ekosystému umelej inteligencie na Slovensku musí byť podľa vicepremiérky založená na spoločnej dôvere a aktívnej participácii všetkých relevantných strán a to najmä akademickej obce, zástupcov podnikateľského sektora i širšej občianskej spoločnosti. Ako uzavrela Remišová: „Z pozície štátu musíme tieto snahy dopĺňať kreovaním vyvážených podmienok pre rast tohto ekosystému, politickou podporou, ako aj odstraňovaním rôznych administratívnych bariér. Mám za to, že dnes sme spoločne vykonali významný krok smerujúci k tomuto cieľu.“ 

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; https://aislovakia.com, zverejnené: 15. 12. 2021, autor: rpa