HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ministerstvo školstva otvorilo výzvu pre vysoké školy z Plánu obnovy a odolnosti SR

Aktualita

Výzva pre vysoké školy z Pánu obnovy. Zdroj: https://www.planobnovy.sk

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl, zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry, ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. To je hlavným cieľom výzvy, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ako vysvetlil štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis: „Vďaka tejto výzve môže škola okrem financií získať synergie, a to tým, že sa spoja vysoké školy. Ďalej väčšiu viditeľnosť v rámci Slovenska a aj európskeho priestoru a vďaka koncentrácii vedcov vznikne kritická masa, ktorá vytvorí viac excelentných výstupov.“

Ďalšia výzva podporí i projektový manažment škôl

Výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je viac ako 120-miliónov EUR. Podmienkou pre zapojenie do výzvy je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných či štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu. Následne bude môcť žiadateľ čerpať sumu z Plánu obnovy odolnosti až do výšky 60-miliónov EUR. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy. Školy majú možnosť zapojiť sa do 25. novembra 2022, keď sa výzva uzatvára.

Viac informácií:

Oznámenie o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://www.minedu.sk, https://www.planobnovy.sk; zverejnené: 6. 9. 2022, autor: rpa