HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mesto Košice spustilo open data portál

Aktualita

Open data portál v Košiciach. Zdroj: https://www.kosice.sk

Začiatkom roka 2022 sa mesto Košice pridalo k samosprávam, ktoré majú vlastný Open data portál. Na webe opendata.kosice.sk postupne pribúdajú ucelené balíky otvorených údajov, ale tiež vizualizácie a analýzy vychádzajúce z mestských dát.

V súčasnosti je portál v pilotnej fáze a verejnosti dáva k dispozícii prvých 28 datasetov. Návštevníkom na jednom mieste ponúka zoznamy škôl, prehľad cyklistickej infraštruktúry, ale napríklad tiež mapu reklamných plôch alebo zoznam kultúrnych inštitúcií. V budúcnosti bude web okrem samotných dát ponúkať aj mapové vizualizácie, interaktívne aplikácie a analýzy. K zlepšeniu jeho funkčnosti a zvýšeniu užitočnosti môžu prispieť aj samotní občania a nadšenci otvorených dát. Na úvodnej stránke nájdu dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zistiť, o aké dáta je v meste najväčší záujem.

Mesto môže vďaka portálu fungovať efektívnejšie

Primárnym cieľom Open data portálu je zvyšovať transparentnosť samosprávy voči svojim obyvateľom. Ako vyjadril spokojnosť primátor mesta Košice Jaroslav Polaček: „Našim dlhodobým cieľom je aby mesto fungovalo na základe dát a údajov, nie na základe pocitov. Vďaka Open data portálu k tomu môžu prispievať už aj samotní občania.“

Prvým krokom však bude pripraviť datasety a implementovať ich do nového priestoru. Ako doplnil vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice Richard Dlhý: „Teraz je našou úlohou spraviť inventúru dát, ktoré má mesto k dispozícii, zistiť, v akom sú stave a postupne si nastaviť efektívny model manažmentu dát.“

Open data portál je jedným z výstupov projektu Košice 2.0

Ako doplnil na záver riaditeľ Creative Industry Košice n.o. Michal Hladký: „Open data portál je jedným z dôležitých výstupov projektu Košice 2.0., ktorého primárnym cieľom je zvyšovať kvalitu života v meste. Vytvára informačnú bázu, ktorou poskytuje priestor pre prácu s dátami a ďalší výskum otvorený občanom, univerzitám alebo napríklad startupom. Portál bude v čase narastať a prinášať nové datasety. V rámci projektu ho chceme využiť aj pri hackathonoch či podpore akceleračných programov.”

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom tohto programu je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo.

Zdroj: https://www.kosice.sk, zverejnené: 22. 2. 2022, autor: rpa