HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodná partnerská burza pre výzvy H2020 pre Zdravie (SC1)

Aktualita

Medzinárodná burza partnerov organizovaná projektom NCP pre Zdravie HNN 2.0 sa uskutoční 4. júla 2019 v Bruseli. Bude jej predchádzať otvorený informačný deň Európskej komisie 3. júla 2019.

 

Zapojte sa do posledného kola návrhov projektov v rámci Zdravia Horizontu 2020!

 

Cieľom je nadviazanie partnerstiev pre spoločné projekty a vytvorenie konzorcií pre výzvy H2020 v rámci programovej oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života.

Registrácia na informačný deň EK otvorená do 31.mája 2019

Podrobnejšie informácie nájdete na webe.

Sledujte podujatie na #H2020PartnerHealth!

Účasť je bezplatná a účastníci si hradia cestovné a pobytové náklady z vlastných zdrojov.