HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii

Aktualita

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a krajinami Vyšehradskej skupiny organizujú medzinárodnú konferenciu Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii, ktorá sa uskutoční  dňa 11. októbra 2018 v priestoroch Stáleho zastúpenia v Bruseli.

Konferencia patrí medzi hlavné podujatia v rámci aktuálne prebiehajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, politickej a kultúrnej aliancie štyroch stredoeurópskych štátov. 

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu uznávaných expertov, profesionálov, výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú priamo konfrontovaní so zavádzaním a skutočným uplatňovaním riešení umelej inteligencie. Debata bude obohatená o perspektívu krajín Vyšehradskej skupiny, ktoré 25. apríla 2018 počas podujatia Digital Day 2018 predstavili spoločnú pozíciu k prioritám v oblasti umelej inteligencie a potrebe intenzívnej vzájomnej spolupráce a pomoci.

Na celodennej medzinárodnej konferencii vystúpia s príspevkami zástupcovia z krajín Vyšehradskej skupiny, Európskej komisie, OECD a NATO. Konferenciu otvorí stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri EÚ, veľvyslanec Peter Javorčík.

Programovú štruktúru podujatia budú tvoriť hlavné príhovory generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie prof. Vladimíra Šuchu, poslanca Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika a Miloša Koterca, poradcu pre medzinárodné záležitosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý nad podujatím prevzal záštitu a štyri hlavné tematické workshopy.

Hlavnými témami workshopov budú:

  •     Veda, výskum a vývoj umelej inteligencie
  •     Priemysel a hospodárstvo v oblasti umelej inteligencie
  •     Spoločenské zmeny a vplyv umelej inteligencie na pracovný trh
  •     Umelá inteligencia v kontexte kybernetickej bezpečnosti

Na odbornej konferencii sa zúčastní približne 150 účastníkov zastupujúcich delegácie členských štátov EÚ a asociovaných krajín, Európsku komisiu, Európsky parlament, Európsky výbor regiónov, Generálny sekretariát Rady, národné ministerstvá a zainteresované skupiny a odborné platformy v oblasti umelej inteligencie.

Závery odbornej konferencie budú následne distribuované širokému publiku pre účely ďalšej odbornej diskusie a zvyšovania povedomia.

Bližšie informácie vrátane registrácie na podujatie „V4 Conference on Artificial Intelligence“ nájdete TU.