HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mediálny prieskum Európskej rady pre inovácie (EIC)

Aktualita

Európska komisia a Európska rada pre inovácie (EIC) Vás pozývajú na poskytnutie spätnej väzby na komunikáciu EIC. Cieľom mediálneho prieskumu je získať informácie o tom ako príjemcovia, investori, výskumní pracovníci a iné príslušné zainteresované strany využívajú médiá relevantné pre danú oblasť.

Vaša účasť pomôže zlepšiť stratégiu komunikácie EIC v oblasti tradičných ako aj digitálnych a sociálnych médií, tak aby bola efektívna a proaktívna. Vyplnenie dotazníka netrvá dlhšie ako 5-10 minút a nájdete ho na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EICMediaSurvey2023

Zdroj: EK, 8. júna 2023, pszu