HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Staňte sa hodnotiteľom projektov v programe Horizont Európa

Aktualita

Výkonná agentúra Európskej komisie (REA) pozýva expertov v širokej škále oblastí, ktorí majú záujem o hodnotenie projektových návrhov, či sledovanie implementácie projektov v programe Horizont Európa, aby sa registrovali do databázy expertov.

Žiadaní sú najmä odborníci z:

  • priemyslu, podnikateľských asociácií a inovačných agentúr
  • mimovládnych organizácií a iných organizácií občianskej spoločnosti
  • miestnej, regionálnej a národnej verejnej správy
  • medzinárodných organizácií
  • univerzít a výskumných inštitúcií.

Vyžadujú sa značné skúsenosti s minimálne jedným z týchto odborov: potravinárstvo a poľnohospodárstvo, životné prostredie a biohospodárstvo, civilná bezpečnosť, strojárstvo, IT a technológie, kultúra a kreativita, demokracia a spoločnosť, iné.

Viac informácií a registrácia do databázy

Zdroj: REA, aktualiz.19. 6.2023, kas