HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mapping of EU Member States’ / regions’ Research and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy

Aktualita

Záverečná správa štúdie, ktorú vypracovalo konzorcium pod vedením  „SWECO“ a „Spatial Foresight“  obsahuje mnoho  informácií, nových údajov, odporúčaní a záverov využiteľných pri ďalšej práci.

Správu vo forme publikácie nájdete tu.