HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mapovania európskych start-upov a scale-upov vedených ženami

Aktualita

EIT Digital, znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), zamerané na oblasť digitálnych technológií, zverejnilo v poradí už tretiu edíciu mapovania start-upov a scale-upov vedených ženami v rámci oblasti Digital Deep Tech.

Dáta ukazujú, že len 15 % inovatívnych start-upov je založených alebo spoluzaložených ženami. Je preto dôležité propagovať vzory žien zakladateliek podnikov, aby sa zvyšovalo povedomie o rodovej rovnováhe v digitálnej oblasti a tiež za účelom inšpirovať ďalšie ženy, aby sa stali podnikateľkami.

Mapovanie start-upov a scale-upov vedených ženami v rámci oblasti Digital Deep Tech, vybudované v spolupráci s Dealroom, pokrýva 5 kľúčových sektorov, ktoré boli vybrané tak, aby odrážali kľúčové digitálne trendy a oblasti, v ktorých Európa vykazuje vedúci potenciál:

  • Digital Tech,
  • Digital Industry,
  • Digital Cities,
  • Digital Finance, and
  • Digital Wellbeing.

Viac informácií o mapovaní

Viac informácií o EIT Digital Accelerator

Zdroj: EIT Digital, 24.01.2022, erh