HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mapa SupplyChainTech predstavuje viac ako 130 startupov vo Švajčiarsku

Aktualita

SupplyChainTech zverejnila interaktívnu mapu SupplyChainTech, ktorá predstavuje viac ako 130 startupov, ktoré poskytujú riešenia pre distribúciu fyzických produktov so širokou škálou inovácií v 15 rôznych kategóriách.

Iniciatíva SupplyChainTech založená v roku 2021 Univerzitou aplikovaných vied v Berne zverejnila prvú mapu, ktorá predstavuje rôznych aktérov v startupovom ekosystéme. V 15 segmentoch bolo zmapovaných viac ako 130 startupov.

Sektor dodávateľského reťazca je chrbticou mnohých spoločností a od vypuknutia pandémie sa stal kľúčovou súčasťou podnikov. Vzhľadom na úzke miesta v dostupnosti tovaru, rastúci objem online obchodu alebo v kontexte súčasných dodávok očkovacích látok sa sektor dostal do centra pozornosti. Zvyšujúce sa povedomie o udržateľnosti navyše prinútilo organizácie navrhovať hodnotové reťazce riešení, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu pri riešení hospodárskych, ekologických a sociálnych výziev.

Na identifikáciu aktérov vo Švajčiarsku a poskytovaných technológií založila Univerzita aplikovaných vied v Berne iniciatívu Swiss SupplyChainTech (SSCT). SSCT je sieť neziskových spoločností a expertná komunita pre startupy a rastúcich šampiónov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Cieľom tejto iniciatívy je ukázať existujúce inovatívne technologické riešenia v oblasti logistiky a Supply Chain Management (SCM), zdokonaliť technológie a riešenia pre dodávateľské reťazce zvýšením viditeľnosti členov, podporou spolupráce medzi členmi pri ďalšom vývoji a poskytovaním prístupu zákazníkom a investorom na prehľad ekosystému SCM.

SSCT ako východiskový bod štruktúrovalo a vizualizovalo prostredie SupplyChainTech vo Švajčiarsku a určilo rôzne startupy a ich technológie v celom spektre dodávateľského reťazca. Prvá mapa SupplyChainTech vyzdvihuje viac ako 130 startupov vymedzených v 15 segmentoch.

Značný počet startupov poskytuje riešenia pre distribúciu fyzických produktov so širokou škálou inovácií v kategóriách: Balenie/Zásobníky/Kontajnery (7 startupov), Robotika a intralogistika (10), Správa dopravy a platforma pre dopravu (7 ), Zdroje, obstarávanie a správa materiálov (11) a udržateľnosť (5). Pre startupy týkajúce sa leteckých dopravných prostriedkov bez posádky bola zavedená kategória „Technológia dronov“ s deviatimi startupmi. Ďalšími zastúpenými oblasťami sú aditívna výroba (6), blockchain (9), mestská logistika, posledná míľa a doprava (13), dodržiavanie súladu, správa zmlúv a obsahu (8), analýza údajov a informačné systémy (9), potravinový reťazec (6), Riešenia a zariadenia pre IoT (6), Mobility Solutions & Fleet Management (10) a Monitoring & Transparency (13).

Plánované ďalšie aktivity

Iniciatíva okrem mapy zriadila aj laboratórium SupplyChainTech, kde môžu startupy a MSP integrovať svoje riešenia do výskumného prostredia a vyvíjať dodávateľský reťazec zajtrajška smerom k plnej konektivite, interoperabilite a viditeľnosti. Sekcia Pitches and Gipfeli poskytuje startupom možnosť predstaviť svoje riešenia a získať spätnú väzbu a zaviedlo sa mentorstvo ako poradenské služby s cieľom prepojiť startupy so správnymi osobnosťami z akademickej obce a/alebo vyššieho manažmentu.

Zdroj: https://www.startupticker.ch, zverejnené: 25. 8. 2021, autor: rpa