HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Májová uzávierka EIC Accelerator s vyše 2000 projektovými návrhmi

Aktualita

Do májovej uzávierky schémy EIC Accelerator, ktorá bola zameraná na podporu Zelenej dohody EÚ podalo projektové návrhy v celkovej výške žiadanej podpory 7,8 mld. EUR vyše 2000 firiem. Väčšina podaných návrhov sa týkala troch z ôsmich cieľov Zelenej dohody, ktorými sú ambícia znížiť alebo prispôsobiť sa klimatickým zmenám, prechod priemyslu na na čisté/obehové hospodárstvo a nulové znečistenie a prostredie bez toxických látok.

Približne 41% návrhov žiadalo o zmiešané financovanie, čo je 73,8% celkovej žiadanej podpory. Do uzávierky sa zapojili firmy z 38 krajín, pričom najviac ich podali firmy z Talianska, Dánska, Španielska, Islandu a Francúzska. Krajiny skupiny „widening“ (kam patrí aj SR) tvorili 10,6% účastníkov. Minimálne 19% riadiacich pracovníkov zúčastnených firiem sú ženy.

V súlade s aktualizovaným pracovným programom pre EIC sa v prípade, ak do druhého kola nepostúpi 25% MSP so ženami uskutoční ďalšia séria prezentácií pred porotou tak, aby bolo toto číslo naplnené. Pohovory pred porotou sú naplánované na prvý a/alebo druhý júlový týždeň.

Zdroj: EK, zverejnené: 26.5.2020, autor: lda