HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

LUMP SUM projektové návrhy

Aktualita

EK zverejnila nové video a prezentáciu k pilotným projektom financovaným formou pevnej čiastky tzv. lump sum

U takto financovaných projektoch sa vo výzve vždy objaví, na akom základe bude „pevná čiastka“ stanovená (či to bude fixné pre výzvu alebo vypočítané pre každý projekt zvlášť). Najdôležitejšia informácia, ktorá vo videu zaznie a ktorá bude mať vplyv na to, akým spôsobom budú konzorciá vytvárať pracovné balíčky je tá, že „lump sum čiastka“ bude rozdelená podle jednotlivých partnerov aj podle pracovných balíčkov (a zafixovaná v Prílohe 2 GA). Peniaze za daný pracovný balíček potom budú vyplatené až vo chvíli, keď sú všetky práce na danom balíčku hotové (t.j. všetci partneri, ktorí sa na balíčku podieľali, musia mať všetko hotové). Rozdelenie na pred-financovanie, priebežnú a záverečnú platbu zostane zachované. 

Pilotní výzvy, ktoré budú v tomto a budúcom roku financované formou LUMP SUM sú zverejnené na portáli a tu. Počet takýchto výziev bude teraz navýšení. 

K dispozícii je tiež nová modelová grantová dohoda k projektom financovaným cez LUMP SUM. 

Pre viac informácií týkajúcich sa takto financovaných projektov Vám doporučujeme pozrieť si tento leták spracovaný EK.