Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vienna Life Science Report 2021/2022

ERA Aktualita

Publikovaná bola piata správa z oblasti „Life Science“ vo Viedni. Publikácia poskytuje kľúčové fakty a nové údaje dokazujúce rast a pokrok v novej vednej oblasti a medzery na trhu.

Viedeň je najdôležitejšou lokalitou v oblasti biologických vied v Rakúsku a poskytuje výskumný priestor takmer pre polovicu tohto odvetvia. V meste sídli takmer 600 firiem, výskumných ústavov a ďalších relevantných organizácií, ktoré zamestnávajú 41 000 ľudí.                                                                                                                                 

Spoločnosti zaoberajúce sa biotechnologickými, farmaceutickými, zdravotníckymi pomôckami a digitálnym zdravím vygenerovali vo Viedni v roku 2020 celkovo 13,3-miliardy EUR. To je o tretinu viac, ako pred šiestimi rokmi a približne trojnásobok príjmov viedenského sektora cestovného ruchu pred začiatkom pandémie COVID-19.                                                                 

Viedeň je domovom obrovských vedomostí a talentu. Približne 2 000 študentov a viac ako 8 000 publikácií v recenzovaných časopisoch v roku 2020, demonštruje  významnú vedeckú silu tohto sektora.                                                                                      

Týka sa to medzinárodne uznávaného akademického výskumu a vzdelávania ďalšej generácie vysoko nadaných ľudí. Väčšina z 20 popredných svetových lídrov na trhu v tomto sektore má strategickú prítomnosť v tomto regióne. Mnohé medzinárodné farmaceutické spoločnosti dokonca realizujú vo Viedni klinický výskum.

Viedenský priemysel biologických vied má obrovský potenciál pre inovácie. Až 40 % spoločností v oblasti biologických vied tu vykonáva výskum, vývoj nových produktov, alebo výrobu. Tieto spoločnosti investovali v roku 2020 do výskumu a vývoja 850-miliónov EUR. Viedenský biotechnologický a farmaceutický sektor tvorí 260 spoločností.

Rakovina, choroby dýchacích ciest a infekčné choroby, ako je COVID-19, sú tri hlavné oblasti, na ktoré sa regionálne špecializované medicínske biotechnologické spoločnosti zameriavajú. Väčšina z týchto spoločností sa snaží vyvíjať nové lieky, zložky liekov, alebo nové riešenia na pokrok a zlepšenie vývoja liekov.                                                                                                               

Okrem toho sa objavujú spoločnosti vyvíjajúce výskumné činidlá, zatiaľ čo obchodné nápady zahŕňajúce bioekonomiku získavajú čoraz viac na dôležitosti. Viedenský sektor zdravotníckych pomôcok zahŕňa 251 spoločností a je obzvlášť silný z hľadiska predaja a distribúcie výrobkov.                                   

Čoraz viac podnikateľov však nachádza príležitosti spojené napríklad s IT, materiálovou vedou, alebo biotechnológiami. Tieto oslovujú nové medzery na trhu vo Viedni, najmä pokiaľ ide o softvér.                                                         

Na vzostupe sú aj spoločnosti vyvíjajúce zariadenia na jedno použitie, aktívne implantovateľné zariadenia a „in-vitro“ diagnostiku.

Vo Viedni rastie aj sektor vied o živote“. V rokoch 2018 až 2020 založilo vo Viedni svoje podnikanie takmer 50 nových spoločností v oblasti biologických vied, od inovatívnych „start-up“ spoločností až po poskytovateľov služieb a predaja a dodávateľské spoločnosti.                                 

Okrem toho sa výrazne rozšírili niektoré regionálne zariadenia globálnych hráčov a rast zaznamenalo niekoľko MSP, najmä tých, ktorých produkty a služby prispievajú k zvládaniu pandémie.

V tejto správe za roky 2018 až 2020 je zdokumentovaných viac ako 100 investícií, licenčných a „M&A dohôd“ a veľkých objednávok je zdokumentovaných v tejto správe za roky 2018 až 2020.

Začínajúce „scaleupy“ v oblasti biologických vied publikovali svoje investičné dohody a licenčné zmluvy v hodnote viac ako 900-miliónov EUR, M&A a veľké objednávky v celkovej výške v objeme vyše 2,3-miliardy EUR.

Väčšina veľkoobjemových obchodov sa sústreďuje na vývoj liekov. Tieto čísla sú pre Viedeň na historickom maxime, aj keď mnohé dohody nie sú zahrnuté v týchto sumách, pretože neboli zverejnené žiadne finančné podrobnosti.

Ako uviedla Rakúska Spolková ministerka pre digitalizáciu a medzinárodné vzťahy (BMDW) Margarete Schramböck: „Biologické vedy sú už niekoľko desaťročí významným faktorom rakúskeho hospodárstva a zamestnávajú čoraz väčší počet ľudí. Pandémia koronavírusu je pripomienkou ich obrovskej dôležitosti pre záchranu životov. Sme vďační, že výskumníkom a podnikateľom sa podarilo poskytnúť naliehavo potrebné znalosti a produkty na zvládnutie krízy. Naše núdzové fondy podporili a značne urýchlili výskum a vývoj, výrobu a logistiku. Viedeň zohráva kľúčovú úlohu v rakúskej komunite vied o živote a predstavuje približne polovicu tohto sektora. Údaje uvedené v tejto správe boli prevzaté z národného prieskumu. Výsledky budú informovať o budúcich aktivitách na zlepšenie rámca obklopujúceho komunitu. Program „LISA – Life Science Austria“, spravovaný spoločnosťou „Austria Wirtschaftsservice“, bude aj naďalej strategickým stredobodom nášho podporného ekosystému. Silné väzby na klastrové platformy, ako je „LISAvienna“, zaisťujú, že začínajúce a rozširujúce sa firmy dostanú rýchlo k dispozícii informácie o všetkých príležitostiach, ku ktorým majú prístup a tiež rady, ako rozvíjať svoje podnikanie v regióne. Spolupráca s vynikajúcimi partnermi z akademickej obce podporuje inovácie v medicíne a digitalizácii a pomáha nám riešiť klimatické zmeny. V Rakúsku pokračujeme v investíciách do odvetvia a prispievame tak k zabezpečeniu základne pre život budúcich generácií.“

„Viedeň – mobilizácia sily výskumu“

Peter Hanke, Executive City Councillor of Finance, Business ďalej uviedol: „Viedeň je hrdá na to, že je domovom úspešnej a prosperujúcej „komunity vied o živote“. Nová správa „Life Science Report 2021-2022“ poukazuje na kľúčové fakty a čísla tohto prosperujúceho sektora: 600 spoločností, výskumných inštitúcií a iných pridružených organizácií vo Viedni zamestnáva takmer 41 000 ľudí a v roku 2020 vygenerovalo viac ako 13,3-miliardy EUR v príjmoch. Globálna pandémia korony ukázala, že investovanie do laboratórií a „high-tech“ – infraštruktúry v akademických inštitúciách, nemocniciach a biologických spoločnostiach, ako aj do ľudí, ktorí ich prevádzkujú, má mimoriadny strategický význam. Vynikajúca „Viedenská stratégia“ testovania a očkovania na COVID-19 sa stala medzinárodným vzorom na zvládnutie pandémie. Rýchle zavedenie a jednoduchý prístup k testom a vakcínam prispeli k záchrane mnohých ľudských životov a zabezpečili bezpečné prostredie v našom veľkom meste. Viedeň sa preto zaviazala pokračovať v investíciách do biologických vied aj v budúcnosti. Naplánovali sme významné modernizácie, vrátane výstavby nových priestorov vo viedenskom „BioCentre.“ Toto nám zabezpečí, že zostaneme na čele pokroku v sektore biologických vied a umožní nám to rýchlo aplikovať nové poznatky a technológie z celého sveta. Hlavným zameraním zostáv i naďalej uplatňovanie inovatívnych riešení v prospech spoločnosti. Spoločne budeme ďalej pokračovať vo vytváraní riešení pre výzvy, ktoré nás čakajú a tieto riešenia uvedieme aj do praxe.“

Viac informácií:

„Vienna Life Science Report 2021-2022“

Zdroj: https://www.lisavienna.at, zverejnené: 25. 11. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová