HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lifbee Academy: Získaj odvahu stať sa priekopníkom v Biotech komunite!

Aktualita

Lifbee Academy je 8 mesačný online vzdelávací program pre mladých ľudí z oblasti vedy, biznisu, IT, alebo dizajnu. Naučíš sa ako sa rodia biotech projekty a zažiješ spoluprácu v tíme inovátorov.

Zameriavame sa na hľadanie riešení v oblasti problémov životného prostredia a ľudského zdravia. Získaš prax pri projektoch, ktoré riešia skutočné problémy.

Program umožňuje interdisciplinárnu spoluprácu vysokoškolákov a mladých profesionálov zo všetkých univerzít. Aplikuj vedeckú technológiu do praxe. 

Stráv 8 mesiacov s Lifbee a zisti, ako sa rodia biotechnologické projekty.

Dnešný svet čelí množstvu výziev, na ktoré má odpoveď práve biológia. Skúsení lektori a ľudia z priemyslu ťa na ne pripravia. Do programu vyberieme 30-40 ľudí a vytvoríme 8 – 10 interdisciplinárnych tímov. Vyberáme šikovných ľudí s nadšením a motiváciou z oblasti vedy, marketingu, dizajnu a IT.

Dozvieš sa kvalitné informácie a aplikuješ ich v praxi

Pripravili sme mix dôležitých tém z oblasti biotechnológií, regulácií, vývoja produktu, marketingu a tímovej spolupráce, z ktorých poznatky využiješ pri tvorbe produktu. 

Čaká ťa množstvo prednášok a workshopov s odborníkmi z praxe, ktorí ti odovzdajú svoje know-how. Následne získané poznatky využiješ pri tvorbe vlastného projektu. Počas projektovej časti budeš získať spätnú väzbu a konzultovať projekt so skúsenými mentormi.

Fungujeme na princípe interaktívnej spolupráce. Program beží online, vieš sa pohodlne pripojiť odkiaľkoľvek. 1x do mesiaca sa stretávame osobne, ale ak zrovna vtedy nemôžeš pricestovať, vieš sa pripojiť online.

Vďaka dnešným online komunikačným nástrojom sme pripravení na všetko. Vieme ti sprostredkovať kvalitných prednášajúcich z celého sveta, ktorí ti odovzdajú svoje skúsenosti. Venuj 2-3 večery týždenne sebarozvoju pre tvoju budúcnosť.

Výberový proces pre ročník 2021 je otvorený do 19. 5. 2021.

Prihláška

Viac informácií

Zdroj: https://www.lifbee.com, zverejnené: 5. 5. 2021, autor: rpa