HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Letná škola Innovations on Raw Materials

Aktualita

V dňoch 4. – 9. septembra sa v Banskej Štiavnici bude konať letná škola s názvom Inovácie v oblasti surovín pod záštitou Technickej univerity v Košiciach, TU Bergakademie Freiberg a mesta Banská Štiavnica. Do program sú zaradené teoretické prednášky, ako aj praktické otázky získavania surovín s osobitným dôrazom na inovácie. Aktivity programu by mali viesť k vytváraniu sietí a rozvíjaniu medzinárodných vzťahov.

Viac informácií na webstránke , prípadne kontaktujte prof. Pavla Rybára.