HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

LEDGER ponúka granty do 200 tisíc eur pre decentralizované technológie

Aktualita

Projekt LEDGER otvára druhú výzvu na predkladanie návrhov projektov pre inovátorov pre data management internetových technológií v šiestich vybraných oblastiach. Uzávierka výzvy je 31.1.2020.

Pozrite si webinár k tejto výzve (17.12.2019, 15:00)

Oprávnené činnosti na získanie finančnej podpory, sú: vývoj, testovanie a overovanie technickej a ekonomickej životaschopnosti prototypových systémov (minimálny realizovateľný produkt – MVP) založených na decentralizovaných technológiách a otvorenom softvéri so zameraním na ochranu súkromia pri návrhu a na ochranu nezávislosti údajov o občanoch v ktorejkoľvek zo 6 nasledujúcich vertikál:

  • zdravie,
  • ekonomika,
  • mobilita,
  • verejné služby,
  • energetika a udržateľnosť,
  • všeobecná koncepcia pre otvorené inovácie.

Projekt LEDGER je súčasťou iniciatívy Next Generation Internet (NGI).

“The Venture Builder for Human Centric Solutions” poskytne do 200 000 EUR pre najlepších inovátorov v tejto triede, vrátane grantu (bez investície vlastného kapitálu), vytváranie sietí, obchodné mentorstvo, podpora rezidentov, piloty a tiež program na rozvoj rizikového kapitálu na 12 mesiacov a potenciálne investície do rizikového kapitálu.

16 vybraných spoločností absolvuje deväťmesačný program MVP Builder a získajú až 150 000 EUR vo financovaní bez vlastného kapitálu. Najlepším 8 z nich sa ponúkne ďalších 50 000 EUR a dostanú sa do biznisovo zameraného programu na 3 mesiace končiaceho demonštračným dňom.

Viac informácií a prihláška

LEDGER je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Viac informácií o kaskádovom financovaní je k dispozícii v sekcii Výzvy.

Zdroj: ledgerproject.eu, zverejnené 13.12.2019, autor: IvFi/lda