Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Oficiálne spustenie Horizontu Európa – Launch of Horizon Europe

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nový rámcový program Horizont Európa sa oficiálne spusti online podujatím dňa 2.2.2021 o 11:30 hod. pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ.

Priame sledovanie na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UyjoJv-Kqe4 a neskôr aj zo záznamu.

Program

Viac informácii nájdete na stránke portugalského predsedníctva: https://www.2021portugal.eu/en/events/launch-of-horizon-europe/

Vystúpil aj zástupca zo SR, aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR – Ľudovít Paulis.

Prehľadné informácie o programe v slovenskom jazyku.

Zdroj: EK, 2.2.2021, kas