HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lamyho správa

Aktualita

V prílohe Vám postupujeme „čerstvo“ zverejnenú tzv. Lamyho správu. Ide o správu skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií, ktorej predsedá Pascal Lamy.
 
Správa prichádza v čase, keď diskutujeme o budúcnosti Európy a o budúcnosti európskych financií.
 
Verím, že táto správa s jej ostrými zvesťami a 11 odporúčaniami prispeje k udržaniu dynamiky ambicióznej výskumnej a inovačnej politiky a programu v budúcnosti.
 
Navrhujem, aby sa správa použila ako referenčný dokument na vytvorenie vzrušenia a diskusie o význame výskumu a inovácií v budúcom rozpočte EÚ. Viem, že sa môžem spoľahnúť na teba
Zapojiť čo najviac zainteresovaných strán a najmä širšiu verejnosť v tejto rozprave.