HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ktoré krajiny sú najinovatívnejšie na svete?

Aktualita

10 najinovatívnejších krajín podľa Globálneho inovačného indexu WIPO v rokoch 2011-2022. Zdroj: https://www.weforum.org

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) každoročne hodnotí krajiny podľa toho, ako inovatívne sú ich ekonomiky, pomocou Globálneho inovačného indexu (GII).

Index hodnotí krajiny podľa ukazovateľov sily inovačnej ekonomiky. Patria sem výdavky na výskum a vývoj, všeobecná sila trhu, patentové systémy a výstupy a miestny pracovný kapitál. A hoci sa niekoľko krajín neustále umiestňuje na popredných miestach, iné sa posúvajú do top 10 rebríčka a ďalšie z neho vystupujú.

Grafika od Gilberta Fontanu podrobne opisuje 10 najinovatívnejších krajín podľa Globálneho inovačného indexu WIPO v rokoch 2011-2022.

10 najinovatívnejších krajín (2011 – 2022)

Za posledných 12 rokov sa Švajčiarsko umiestnilo na vrchole inovačného indexu vďaka sile svojich zákonov v oblasti duševného vlastníctva a miestnej ekonomickej sile.

Ale väčšina zo zostávajúcich top 10 sa umiestnila v rebríčku rôzne:

Najinovatívnejšie krajiny sveta 2011-2022. Zdroj: https://www.weforum.org

Okrem Švajčiarska sa každý rok v rebríčku top 10 umiestnilo ďalších sedem krajín vrátane Švédska, Singapuru a USA.

Iní vypadli z top 10, ako napríklad Kanada v roku 2012 a Írsko v roku 2018. To však umožnilo nádejným hráčom ako Južná Kórea a Nemecko uchmatnúť si jedno z 10 najlepších miest. Celkovo sa 14 krajín umiestnilo v rebríčku top 10 najinovatívnejších krajinách sveta za časové obdobie zahrnuté vo vizualizácii.

Globálny inovačný index 2022. Zdroj: https://www.visualcapitalist.com

S 15 z 25 najlepších ekonomík na svete je Európa hnacou silou na podporu inovatívnych ekosystémov. Slovensko sa v rebríčku podľa Globálneho inovačného indexu 2022 umiestnilo na 46. mieste.

Globálny inovačný index 2022 – Európa. Zdroj: https://www.visualcapitalist.com

Viac informácií:

The Most Innovative Countries in the World 2022

Zdroj: https://www.weforum.org; https://www.visualcapitalist.com, zverejnené: 9. 1. 2023, autor: rpa