HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Koronavírus: Európska komisia zriadila jednotné kontaktné miesto pre financovanie výskumu a inovácií

Aktualita

European Research Area (ERA) corona platform

Európska komisia spustila novú korona platformu Európskeho výskumného priestoru (ERA). Platforma poskytuje užitočné informácie, špecializovanú podporu a aktuálne informácie o možnostiach financovania výskumu a inovácií súvisiacich s koronavírusom.

Od vypuknutia ochorenia COVID-19, čelí vedecká komunita bezprecedentným výzvam pri hľadaní riešení proti koronavírusu. Dobrá koordinácia a rýchla mobilizácia finančných prostriedkov sú nevyhnutné na pomoc našim výskumným pracovníkom a inovátorom pri riešení týchto výziev. EK preto spustila novú platformu ERA korona, jednotné kontaktné miesto informácii pre súčasných a budúcich príjemcov programov v oblasti výskumu a inovácií.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Počas tohto náročného obdobia je dôležité stáť jednotne a koordinovať našu reakciu na pandémiu koronavírusu. Nová platforma ERA korona, jednotné kontaktné miesto pre informácie týkajúce sa podpory výskumu a inovácií súvisiacich s koronavírusom, predstavuje dôležitý krok pri posilňovaní tejto koordinácie a svedčí o tom, čo môžeme dosiahnuť, keď spolupracujeme v celej Európe.“

Platforma ERA korona zhromažďuje informácie o financovaných a prebiehajúcich projektoch, aktualizuje informácie o predĺžení termínov na výzvy programu H2020 a odkazuje na často kladené otázky (FAQ) pre výzvy a granty ovplyvnené koronavírusom.

Táto platforma, ako súčasť väčšieho koordinačného úsilia medzi EÚ a ďalšími európskymi krajinami, udržuje vyhradenú sekciu pre národné aktivity, vrátane príležitostí na financovanie, iniciatívy a projekty v členských štátoch EÚ a iných európskych krajinách.

Platforma ERA korona je prístupná prostredníctvom Funding & Tenders portálu.

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 15.5.2020, autor: rpa