Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Naše
služby

Na Slovensku

Chcem vedieť viac

V Bruseli

Chcem vedieť viac

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koronavírus: Európska komisia podporila naliehavo potrebný výskum a inovácie ďalšími 122 miliónmi EUR

ERA Aktualita

Coronavirus: EU global response to fight the pandemic – The ...

Európska komisia vyčlenila ďalších 122 miliónov EUR zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný výskum koronavírusu. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k sľubu EK vo výške 1,4 miliardy EUR na iniciatívu Globálna reakcia na koronavírus (Coronavirus Global Response), ktorú ohlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyen 4. mája 2020.

Nová výzva je najnovším prírastkom do radu výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín posilňovaním kapacity výroby a zavádzania ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Zlepší sa tým aj pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme bojovali proti tejto pandémii testovaním, liečbou a prevenciou. Aby sme však uspeli proti koronavírusu, musíme pochopiť aj to, aký má dopad na našu spoločnosť a ako čo najrýchlejšie nasadiť tieto intervencie. Musíme preskúmať technologické riešenia na rýchlejšiu výrobu zdravotníckych pomôcok a materiálu, na monitorovanie a prevenciu šírenia choroby a pre lepšiu starostlivosť o pacientov.“

Thierry Breton, európska komisárka pre vnútorný trh, dodala: „Podporujeme zdravotnícke autority, zdravotnícky personál a širokú verejnosť vo všetkých členských štátoch EÚ pri riešení krízy spôsobenej koronavírusom. Na tento účel zavádzame inovatívne technológie a nástroje, ktoré je možno rýchlo využiť na prevenciu proti tejto pandémii a optimálne ju liečiť a pripraviť sa na jej následky. Patria sem digitálne riešenia a technológie, ako sú napr. telemedicína, dáta, AI, robotika a fotonika.“

Projekty financované v rámci tejto výzvy by mali presmerovať výrobu na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych pomôcok a zariadení potrebných na testovanie, liečbu a prevenciu, ako aj na vývoj lekárskych technológií a digitálnych nástrojov na zlepšenie detekcie, dohľadu a starostlivosti o pacientov. Nový výskum nás naučí o veľkej skupine pacientov (kohort) v celej Európe a lepšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov pandémie koronavírusu by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie liečby a prevencie.

Termín na predloženie projektov je 11. júna 2020, zatiaľ čo výzva sa zameria na rýchle dosiahnutie výsledkov, Európa a celý svet naliehavo potrebujú inovatívne riešenia na potlačenie a zmiernenie prepuknutia choroby a na lepšiu starostlivosť o pacientov, pozostalých, zraniteľné skupiny, zdravotnícky personál v prvej línii a ich komunity. EK sa preto snaží umožniť čo najrýchlejší začiatok výskumných prác prostredníctvom kratších lehôt na prípravu prejavov záujmu a na ich vyhodnotenie.

Nové riešenia musia byť prístupné a cenovo dostupné pre všetkých v súlade so zásadami iniciatívy globálnej reakcie na koronavírus (Coronavirus Global Response). Na tento účel EK zahrnie do dohôd o grante, ktoré sú výsledkom tejto novej výzvy, doložky o rýchlom zdieľaní údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa zistenia a výsledky mohli okamžite použiť.

Táto nová výzva v rámci programu Horizont 2020 dopĺňa predchádzajúce akcie na podporu 18 projektov sumou 48,2 milióna EUR na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémie, ako aj 117 miliónov EUR investovaných do 8 projektov v oblasti diagnostiky a liečby prostredníctvom iniciatívy inovatívnej medicíny (Innovative Medicines Initiative) a opatrení na podporu inovatívnych nápadov prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council). Implementuje 3 opatrenie akčného plánu „ERAvsCorona“, pracovný dokument, ktorý je výsledkom dialógu medzi útvarmi EK a národnými inštitúciami.

Nová výzva sa bude týkať 5 oblastí s uvedenými indikatívnymi rozpočtami:

  1. Opätovné uloženie výroby dôležitých zdravotníckych pomôcok a zariadení (23 miliónov EUR).
  2. Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýza umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56 miliónov EUR).
  3. Behaviorálne, sociálne a ekonomické dopady reakcií na epidémiu (20 miliónov EUR).
  4. Pan-európske COVID-19 kohorty (20 miliónov EUR).
  5. Spolupráca súčasných a medzinárodných kohort EÚ a COVID-19 (3 milióny EUR).

Štúdie kohort zvyčajne pozorujú veľké skupiny jednotlivcov a zaznamenajú svoju expozíciu voči určitým rizikovým faktorom, aby sa našli náznaky o možných príčinách choroby. Môžu to byť štúdie o budúcom vývoji zhromažďujúce údaje o budúcnosti, alebo retrospektívne kohortové štúdie, ktoré sa zaoberajú už zozbieranými údajmi.

Zdroj:  EK, zverejnené: 22.5.2020, autor: rpa