HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia: Týždeň inovatívneho podnikania

Aktualita

V rámci rumunského predsedníctva v Rade EÚ sa v dňoch 19.-21. júna 2019 bude v spolupráci s Európskou komisiou konať konferencia o budúcnosti financovania inovácií v Európe  s názvoj „Innovation Enterprise Week Bucharest 2019„.

Hlavnými témami konferencie bude preklenutie medzery vo financovaní medzi fázou idei a projektom vhodného na investovanie a podpora  vysoko-rizikových prelomových inovácií a ich škálovania. 

Konferencia sa počas troch dní zameria na tri prierezové témy budúceho rámcového programu Horizon Europe (2021-2027):

  • Pathfinder
  • Accelerator
  • finančné nástroje

Prvý deň bude venovaný iniciatíve Pathfinder a jej nástrojom FET Open a FET Proactive. Konferencia sa bude venovať tomu, ako môže byť multidisciplinárny vedecký výskum pretavený do konkrétnych inovačných príležitostí. Vedci, výskumníci a inovátori budú diskutovať o novej podobe programu EIC Pathfinder. 

 

Druhý deň bude zameraný na iniciatívu Accelerator. V rámci panelových diskusií sa bude riešiť problematika posilnenia európskeho inovačného ekosystému, zmiešaného financovania či inovácií v prospech spoločnosti.

 

Tretí deň bude na programe problematika financovania inovácií, ako je napr. InvestEUProgramme alebo equity financing.

 

Viac informácií o akcii vrátane programu je k dispozícii tu.