HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Life Science Innovation Day

Aktualita

Konferencia Life Science Innovation Day sa uskutoční dňa 29. máj 2018 od 8:30 hod vo Vedeckom parku Univerzity Komenského, Bratislava.

 

Dovoľujme si upozorniť na konferenciu, výstavu a networking, ktorý sa zameriava na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.  Na jednom mieste sa stretnete s verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, start-upmi, súkromnými spoločnosťami a lídrami aktívnych na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť platformu na diskusiu a spoluprácu.

 

Máte možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami z univerzít ako aj zo začínajúcich spoločností:

  • Palo Čekan, Multiplex DX, Víťaz Startupaward 2016 (Potvrdené)
  • Ján Tkáč, Glycanostics (Potvrdené)
  • Róbert Mistrík, High Chem (Potvrdené)
  • Igor Lacík, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied (Potvrdené)
  • Jan Strandel, Jesseniova lekárska fakulta, Martin (Potvrdené) 
  • Peter Celec, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského (Potvrdené)

 

Kompletný program je zverejnený. Podujatie je bezplatné. Je nutná registrácia.

Momentálne máme vyše 100 prihlásených hostí.

 

Podujatie sa koná s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.