HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia k 10. výročiu založenia ERC

Aktualita

21. marca sa v rámci „Týždňa Európskej výskumnej rady“, v ktorom si pripomíname 10. výročie jej založenia, sa uskutočnila vedecká konferencia, ktorú bolo možné sledovať v piamom prenose tu