HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia FUTUREGION 2020 – veda a výskum v slovenských regiónoch

Aktualita

Odborná konferencia FUTUREGION 2020: Inovácie a reformy pre rozvoj regiónov Slovenska sa uskutočnila 8. decembra 2020. Na konferencii okrem iných hostí vystúpil Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Patrí veda do regiónov? Ako môže veda a výskum pomôcť nerozvinutým regiónom v SR?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v rozhovore so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ Ľudovítom Paulisom na tému: Veda a výskum na Slovensku v súvislosti na rozvoj regiónov. Rozhovor je súčasťou konferencie FUTUREGION 2020. Celú konferenciu nájdete na adrese: www.2020.futuregion.sk

Zdroj: https://futuregion.sk, zverejnené: 18.12.2020, autor: rpa